Paziņojums par AS “Putnu fabrika Ķekava” mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: Mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksa “Putnu fabrika Ķekava” pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana Ķekavas novada Ķekavas pagastā

Ierosinātājs: AS „Putnu fabrika Ķekava” (Reģ. Nr. 50003007411; Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 493 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2014. gada 3. novembrī, un lēmums Nr. 45 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2015. gada 23. februārī; IVN programma izsniegta 2015. gada 4. jūnijā. Ziņojums “Mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksa “Putnu fabrika Ķekava” pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana Ķekavas novada Ķekavas pagastā” sagatavots 2015. gada novembrī, un no 2015. gada 16. novembra līdz 17. decembrim notika IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2015. gada 3. decembrī plkst. 18:00 Doles Tautas namā, Rīgas ielā 26, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2015. gada 29. decembrī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment

Vairāk informācijas ŠEIT