Maltās gaļas masa

Vesels cālis

Cāļa fileja

Cāļa šķiņķi

Cāļa spārni

Cāļa kājas

Cāļa stilbi

Cāļa muguras

Cāļa sirdis

Cāļa aknas

Cāļa muskuļkuņģi un kakliņi