Darba aizsardzības politika

AS „Ķekava Foods” ikdienā darba aizsardzība ir drošas darba uzturēšana, nodrošinot drošus un nekaitīgus darba apstākļus ikvienam AS „Ķekava Foods” nodarbinātajam un sadarbības partnerim, kas sniedz pakalpojumus uzņēmumam, kā arī sociālā aizsardzība arodslimību un nelaimes gadījumos, balstoties uz cilvēku veselības un dzīvības prioritāti darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā.

AS “Ķekava Foods” noteikto vērtību saglabāšanā un mērķu sasniegšanā, būtiska loma ir rūpēm par nodarbinātajiem un drošas darba vides radīšanai un nodrošināšanai. Darba aizsardzības uzdevums ir ndorošināt normatīvo aktu prasību ievērošanu, pilnveidot darba aizsardzības sistēmu, ievērojot starptautiskās normas darba aizsardzībā un pielietojot labās prakses piemērus darba aizsadzībā, ko sniedz citi sabiedrības dalībnieki.

Ikdienā darba aizsardzības jomā lielu daļu laika veltam:

  • darba vides risku novērtēšanai;
  • nodarbināto apmācībai darba aizsardzībā, darbā ar bīstamajām iekārtām;
  • nodarbināto nepārtrauktu zināšanu papildināšanai darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;
  • nodarbināto nodrošināšanai ar darba videi atbilstošiem, kvalitatīviem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;
  • darba vides uzraudzības un uzlabošanas pasākumu ieviešanai;
  • gandrīz notikušo nelaimes gadījumu un arodslimību izvērtēšanai, veicot pieejamās informācijas apstrādi un atbilstošu pasākumu noteikšanu un realizēšanu darba vides uzlabošanai;
  • kaitīgu vielu aizstāšanai ar mazāk kaitīgām, kas mazāk ietekmē nodarbināto veselību.

Mērķis AS „Ķekava Foods” darba aizsardzībā ir:

  • ražošanas procesu norise bez nelaimes gadījumiem darba vietās;
  • ātra reaģēšana uz notikumiem un neatbilstībām, kas skar darbinieku veselību un drošību darba vietā;
  • struktūrvienību vadītāju un tiešo darba vadītāju iesaiste darba vietu uzraudzībā.