Atbalsta politika

AS „Ķekava Foods” sadarbojas un atbalsta projektus, kas atbilst mūsu uzņēmuma vērtībām – veselībai, izcilībai garšās un jaunrades efektivitātei, kas balstīta pieredzē.

Uzņēmuma sabiedrības atbalsta politikā prioritārās jomas ir sports, veselīgs dzīvesveids, izglītība un jaunrade.

Mēs atbalstām

AS „Ķekava Foods” atbalsta kolektīvus un apvienības, kuri īsteno sekojošas aktivitātes:

image

Sports

kas veicina fizisko aktivitāti un nostiprina fizisko veselību

image

Izglītība

kas izglīto sabiedrību, veicinot veselīgu dzīves veidu,

image

Kultūra

jaunrades un kultūras aktivitātes.

Mēs neatbalstām

AS „Ķekava Foods”  nesniedz atbalstu aktivitātēm:

image

Politika, reliģija, azartspēles

image

Privātpersonas

image

Bīstami vai agresīvi sporta veidi

Aktivitāšu un projektu atbalsta pieteikumu izvērtēšanas kritēriji:

  • Projektam jābūt atbilstošam AS „Ķekava Foods” uzņēmuma vērtībām – veselībai, izcilībai un jaunrades efektivitātei.
  • Projekta rezultātiem jābūt izmērāmiem. Iespēja veidot ilgtermiņa sadarbību, var tikt uzskatīta par priekšrocību.