Atbalsta politika

AS Putnu fabrika Ķekava sadarbojas un atbalsta projektus, kas atbilst mūsu uzņēmuma vērtībām – veselībai, izcilībai garšās un jaunrades efektivitātei, kas balstīta pieredzē.

Uzņēmuma sabiedrības atbalsta politikā prioritārās jomas ir sports, veselīgs dzīvesveids, izglītība un jaunrade.

Mēs atbalstām

PF Ķekava atbalsta kolektīvus un apvienības, kuri īsteno sekojošas aktivitātes:

image

Sports

kas veicina fizisko aktivitāti un nostiprina fizisko veselību

image

Izglītība

kas izglīto sabiedrību, veicinot veselīgu dzīves veidu,

image

Kultūra

jaunrades un kultūras aktivitātes.

Mēs neatbalstām

PF Ķekava nesniedz atbalstu aktivitātēm:

image

Politiku, reliģiju, azartspēles

image

Privātpersonas

image

bīstamus vai agresīvus sporta veidus

Aktivitāšu un projektu atbalsta pieteikumu izvērtēšanas kritēriji:

  • Rezultātiem jābūt izmērāmiem. Iespēja veidot ilgstošu sadarbību var tikt uzskatīta par priekšrocību,
  • Projektam jāatbilst PF Ķekava definētajām atbalstāmajām jomām. Īpaši atbalstām inovācijas idejas kādā no šīm jomām.