Energoresursu pārvaldības politika

AS „Ķekava Foods”, kā lielākais pilna cikla putnu gaļas ražotājs Latvijā, apzinās, ka tās ražošanas process ir energoietilpīgs, tādēļ kā galveno mērķi energoresursu pārvaldībā ir izvirzījusi nepārtrauktu ražošanas procesa energoefektivitātes palielināšanu un energoresursu izmaksu samazināšanu, lai ilgtermiņā sekmētu uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību un mazinātu uzņēmuma ietekmi uz apkārtējo vidi.

 

Energoresursu pārvaldības politikas īstenošanai AS „Ķekava Foods” apņemas:

  • nepārtraukti samazināt energoresursu patēriņu uzņēmuma ražošanas procesos uz saražotā produkta vienību un uzlabot to izmantošanas efektivitāti atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem noteiktās darbības sfēras robežās;
  • izvērtēt un pēc iespējas atbalstīt energoefektīvu produktu un pakalpojumu izstrādi un iepirkumus, kas sekmētu uzņēmuma energoefektivitātes paaugstināšanu, iepirkumu procesā iekļaujot kā papildus kritēriju energoefektivitāti un ilgtermiņa ietekmi uz energosniegumu, dzīves ciklu ;
  • ievērot uzņēmumam saistošās normatīvo tiesību aktu, sadarbības partneru un pašu izvirzītās prasības, kas attiecināmas uz enerģijas izmantošanu, patēriņa uzskaiti, analīzi un energoefektivitātes palielināšanu ar vienotu pieeju resursu efektīvai izmantošanai visā uzņēmumā;
  • komunicēt uzņēmuma apņemšanos energoefektivitātes jomā visos uzņēmuma līmeņos un īstenot darbinieku apmācību efektīvai energoresursu izmantošanai;
  • nodrošināt informācijas pieejamību un resursu pietiekamību izvirzīto mērķu sasniegšanai;
  • sistemātiski un pastāvīgi uzlabot sniegumu energoefektivitātes jomā, vispusīgi izvērtējot savu darbību, nosakot mērķus un uzdevumus, attīstīt automatizēto enerģijas patēriņa uzskaites un apstrādes sistēmu.

 

Ietekmes uz apkārtējās  vides mazināšanai uzņēmuma darbības nodrošināšanai izmantojam 100% atjaunojamo  elektroenerģiju, kuru izcelsmi apliecina izcelsmes sertifikāti norādot atjaunojamās ģenerācijas veidu un citu informāciju.