Vadība

Mūsu pieredze, līderība un nepārtrauktie meklējumi jaunu vistas gaļas produktu radīšanā, ļauj apgalvot, ka par cāļu gaļas gatavošanu, garšu saderību un pasniegšanu mēs zinām vairāk kā jebkurš cits Baltijā.

Valde

https://vistas.lv/wp-content/uploads/2023/10/Publicitātes_foto_Andrius_Pranckevicius-scaled.jpg
Andrius Pranckevičius
AS Ķekava Foods valdes priekšsēdētājs

Kopš 2015.gada septembra Andrius ieņem valdes priekšsēdētaja amatu AS Ķekava Foods.

1999.gadā Andrius pievienojās AB Akola group koncernam, pildot mārketinga menedžera pienākumus, vēlāk ieņēma biznesa attīstības vadītāja amatu. Kopš 2005.gada pildīja izpilddirektora vietnieka pienākumus un no 2006.gada ieņēma valdes locekļa amatu AB Akola group, un izpilddirektora vietnieka amatu AB Akola group.

Ieguvis bakalaura grādu Biznesa vadībā Kauņas Tehnoloģiju universitātē un Maģistra grādu marketinga vadībā, kā arī papildinājis zināšanas Hārvardas Biznesa skolā, Stenfordas un Bērklijas biznesa skolās.

Andrius Pranckevičius

AS Ķekava Foods valdes priekšsēdētājs

https://vistas.lv/wp-content/uploads/2022/10/Kekava_portrets_s-43.jpg
Aiva Banga
AS Ķekava Foods Valdes locekle un Izpilddirektore

Aiva Banga kopš 2021. gada ir AS Ķekava Foods izpilddirektore un kopš 2023. gada  Aiva ieņem arī valdes locekles amatu.

Uzņēmumam Aiva Banga pievienojās 2009. gadā Personāla daļā un kopš 2014. gada Aiva ieņēma Personāla daļas vadītājas amatu.

Aiva Banga ir ieguvusi Bakalaura grādu tiesīb zinātnēs Sociālo tehnoloģiju augstkolā un profesionālo Maģistra grādu personāla vadībā Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa vadības administrācijas augstkolā.

Aiva Banga

AS Ķekava Foods Valdes locekle un Izpilddirektore

https://vistas.lv/wp-content/uploads/2020/10/Saulius-Petkevicius.png
Saulius Petkevičius
AS Ķekava Foods Valdes loceklis

Saulius darbu uzņēmumā uzsāka 2014. gadā, viņa pārziņā ir putnkopības jautājumi.

Profesionālo karjeru Saulius uzsāka 2000.gadā, strādājot putnkopības nozarē dažādos uzņēmumos Lietuvā, pārraugot fermu modernizāciju un biznesa attīstību, kā arī vadot jaunu putnu mītņu būvniecību JSC Agroinžinierija.

Praktisko pieredzi un uzkrātās zināšanas Saulius papildināja, strādājot JSC ISA BALT uzņēmuma Lietuvas filiālē, pārraugot pārdošanas un tehniskās uzraudzības jautājumus NVS valstīs – konsultējot uzņēmumus par broileru barošanu un putnkopības biznesa attīstību. Kā arī, regulāri stažējoties selekcijas centros Francijā, Saulius nostiprinājis kompetences par broileru selekciju.

Saulius ir bakalaura grādi pārdošanā un tirgzinībās, kas iegūti International School of Management un Liege universitātē, Beļģijā.

Saulius ir biedrs Pasaules putnkopības zinātnes asociācijā (World’s Poultry Science Association – WPSA).

Saulius Petkevičius

AS Ķekava Foods Valdes loceklis

https://vistas.lv/wp-content/uploads/2024/02/Tadas-Spridzunas.png
Tadas Sprindžiūnas
AS Ķekava Foods Valdes loceklis

Tadas Sprindžiūnas

AS Ķekava Foods Valdes loceklis

https://vistas.lv/wp-content/uploads/2024/02/Portrait-15.jpg
Ilze Kaparšmite
AS Ķekava Foods Valdes locekle

Ilze Kaparšmite

AS Ķekava Foods Valdes locekle

https://vistas.lv/wp-content/uploads/2024/02/Kekava_portreti_Day2-454.jpg
Dominykas Olbakas
AS Ķekava Foods Valdes loceklis

Dominykas Olbakas

AS Ķekava Foods Valdes loceklis

https://vistas.lv/wp-content/uploads/2024/02/Andrius-Krivosejas.png
Andrius Krivošejevas
AS Ķekava Foods Valdes loceklis

Andrius Krivošejevas

AS Ķekava Foods Valdes loceklis

https://vistas.lv/wp-content/uploads/2024/02/Tomass-Kvedaras.png
Tomas Kvedaras
AS Ķekava Foods Valdes loceklis

Tomas Kvedaras

AS Ķekava Foods Valdes loceklis

Padome

https://vistas.lv/wp-content/uploads/2020/10/Darius-Zubas_kv.jpg
Darius Zubas
AB Akola group koncerna dibinātājs un valdes priekšsēdētājs

Viņš ir uzņēmuma vadītājs kopš 1997.gada. No 2006.gada ieņem valdes priekšsēdētāja amatu. 1993-1999 strādāja UAB Gerera par ģenerāldirektora vietnieku.

Darius ieņem valdes priekšsēdētāja amatus UAB Dotnuvos Projektai, Linas Agro A/S un UAB Mestilla, ka arī ir padomes priekšsēdētājs AS  Ķekava Foods.

Grupas uzņēmumos Darius atbild par koncerna darbības organizēšanu un stratēģiju, attīstību un paplašināšanu.

Darius Zubas

AB Akola group koncerna dibinātājs un valdes priekšsēdētājs

https://vistas.lv/wp-content/uploads/2020/10/Arunas-Zubas_kv.jpg
Arūnas Zubas
Valdes loceklis AB Akola group

Pievienojās uzņēmumam 1995.gadā, ieņemot Tirdzniecības direktora amatu. Kopš 2006.gada viņš darbojas kā valdes loceklis AB Akola group, un kopš 2005.gada ieņem rīkotājdirektora amatu biodīzeļdegvielas ražošanas uzņēmumā UAB Mestilla.
Atbildīgs par attīstību rapšu pārstrādes nozares stratēģijas izstrādē un ieviešanā.

Arūnas Zubas

Valdes loceklis AB Akola group

https://vistas.lv/wp-content/uploads/2022/10/Mazvydas-Sileika-2.jpg
Mažvydas Šileika
Finanšu direktors AB Akola group

Mažvydas Šileika kopš 2020. gada sākuma ir AB “Linas Agro Group” finanšu direktors.

 

Mažvydas Šileika

Finanšu direktors AB Akola group