Vadība

Mūsu pieredze, līderība un nepārtrauktie meklējumi jaunu vistas gaļas produktu radīšanā, ļauj apgalvot, ka par cāļu gaļas gatavošanu, garšu saderību un pasniegšanu mēs zinām vairāk kā jebkurš cits Baltijā.

Valde

https://vistas.lv/wp-content/uploads/2020/10/Andrius-Pranckevicius-2-scaled.jpg
Andrius Pranckevičius
AS Putnu fabrika Ķekava valdes priekšsēdētājs
Kopš 2015.gada septembra Andrius ieņem valdes priekšsēdētaja amatu AS Putnu fabrika Ķekava.

1999.gadā Andrius pievienojās AB Linas Agro koncernam, pildot mārketinga menedžera pienākumus, vēlāk ieņēma biznesa attīstības vadītāja amatu. Kopš 2005.gada pildīja izpilddirektora vietnieka pienākumus un no 2006.gada ieņēma valdes locekļa amatu AB Linas Agro, un izpilddirektora vietnieka amatu AB Linas Agro Group.

Ieguvis bakalaura grādu Biznesa vadībā Kauņas Tehnoloģiju universitātē un Maģistra grādu marketinga vadībā, kā arī papildinājis zināšanas Hārvardas Biznesa skolā, Stenfordas un Bērklijas biznesa skolās.

Andrius Pranckevičius

AS Putnu fabrika Ķekava valdes priekšsēdētājs

https://vistas.lv/wp-content/uploads/2022/10/Kekava_portrets_s-43.jpg
Aiva Banga
AS Putnu fabrika Ķekava Valdes locekle un Izpilddirektore
Aiva Banga kopš 2021. gada ir AS”Putnu fabrika Ķekava” izpilddirektore un kopš 2023. gada  Aiva ieņem arī valdes locekles amatu.

Uzņēmumam Aiva Banga pievienojās 2009. gadā Personāla daļā un kopš 2014. gada Aiva ieņēma Personāla daļas vadītājas amatu.

Aiva Banga ir ieguvusi Bakalaura grādu tiesīb zinātnēs Sociālo tehnoloģiju augstkolā un profesionālo Maģistra grādu personāla vadībā Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa vadības administrācijas augstkolā.

Aiva Banga

AS Putnu fabrika Ķekava Valdes locekle un Izpilddirektore

https://vistas.lv/wp-content/uploads/2020/10/Saulius-Petkevicius-1-scaled.jpg
Saulius Petkevičius
AS Putnu fabrika Ķekava Valdes loceklis
Saulius darbu uzņēmumā uzsāka 2014. gadā, viņa pārziņā ir putnkopības jautājumi.

Profesionālo karjeru Saulius uzsāka 2000.gadā, strādājot putnkopības nozarē dažādos uzņēmumos Lietuvā, pārraugot fermu modernizāciju un biznesa attīstību, kā arī vadot jaunu putnu mītņu būvniecību JSC Agroinžinierija.

Praktisko pieredzi un uzkrātās zināšanas Saulius papildināja, strādājot JSC ISA BALT uzņēmuma Lietuvas filiālē, pārraugot pārdošanas un tehniskās uzraudzības jautājumus NVS valstīs – konsultējot uzņēmumus par broileru barošanu un putnkopības biznesa attīstību. Kā arī, regulāri stažējoties selekcijas centros Francijā, Saulius nostiprinājis kompetences par broileru selekciju.

Saulius ir bakalaura grādi pārdošanā un tirgzinībās, kas iegūti International School of Management un Liege universitātē, Beļģijā.

Saulius ir biedrs Pasaules putnkopības zinātnes asociācijā (World’s Poultry Science Association – WPSA).

Saulius Petkevičius

AS Putnu fabrika Ķekava Valdes loceklis

Padome

https://vistas.lv/wp-content/uploads/2020/10/Darius-Zubas_kv.jpg
Darius Zubas
AB Linas Agro koncerna dibinātājs un valdes priekšsēdētājs
Viņš ir uzņēmuma vadītājs kopš 1997.gada. No 2006.gada ieņem valdes priekšsēdētāja amatu. 1993-1999 strādāja UAB Gerera par ģenerāldirektora vietnieku.

Darius ieņem valdes priekšsēdētāja amatus UAB Dotnuvos Projektai, Linas Agro A/S un UAB MESTILLA, ka arī ir padomes priekšsēdētājs AS “Putnu fabrika Ķekava” un SIA “Lielzeltiņi”.

Grupas uzņēmumos Darius atbild par koncerna darbības organizēšanu un stratēģiju, attīstību un paplašināšanu.

Darius Zubas

AB Linas Agro koncerna dibinātājs un valdes priekšsēdētājs

https://vistas.lv/wp-content/uploads/2020/10/Arunas-Zubas_kv.jpg
Arūnas Zubas
Valdes loceklis AB Linas Agro
Pievienojās uzņēmumam 1995.gadā, ieņemot Tirdzniecības direktora amatu. Kopš 2006.gada viņš darbojas kā valdes loceklis AB Linas Agro, un kopš 2005.gada ieņem rīkotājdirektora amatu biodīzeļdegvielas ražošanas uzņēmumā UAB MESTILLA.
Atbildīgs par attīstību rapšu pārstrādes nozares stratēģijas izstrādē un ieviešanā.

Arūnas Zubas

Valdes loceklis AB Linas Agro

https://vistas.lv/wp-content/uploads/2022/10/Mazvydas-Sileika-2.jpg
Mažvydas Šileika
Finanšu direktors AB Linas Agro Group
Mažvydas Šileika kopš 2020. gada sākuma ir AB “Linas Agro Group” finanšu direktors.

 

Mažvydas Šileika

Finanšu direktors AB Linas Agro Group

Uzņēmuma struktūra

image