Privātuma politika

 • 1. Informācija par pārzini
 • arrow arrow
 • 2. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums
 • arrow arrow
 • 3. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam personas datus un kāds ir personas datu tiesiskais pamatojums
 • arrow arrow
 • 4. Kādus personas datus mēs apstrādājam
 • arrow arrow
 • 5. Kur mēs apstrādājam personas datus
 • arrow arrow
 • 6. Personas datu saņēmēji
 • arrow arrow
 • 7. Cik ilgi uzglabājam personas datus
 • arrow arrow
 • 8. Kādas ir datu subjekta tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi
 • arrow arrow
 • 9. Aktualizēšana
 • arrow arrow