Ilgtspējīgs bizness

Mums korporatīvā sociālā atbildība ir daļa no uzņēmuma darbības, kas stiprina mūsu pircēju, partneru un sabiedrības uzticību sadarbojoties ilgtermiņā. Esam ražotājs, kas veidots kā paraugfabrika 1967.gadā un turpina uzkrāt pieredzi procesos un darbiniekos.

Mūsdienīgai saimniekošanai kā galveno principu esam izvirzījuši – atstāt iespējami mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi. Mums tas nozīmē  maksimāli samazināt neatjaunojamo resursu nelietderīgu izmantošanu un pēc iespējas pakāpeniski tos aizstāt ar atjaunojamiem resursiem.

Uzņēmumā veiktās darbības ražošanas procesos, darba vides izveidē, produktu drošībā, resursu izmantošanā tiek veidotas, lai ikviens gala patērētājs saņemtu produktu ar visaugstāko pievienoto vērtību un būtu gandarīts par savu izvēli.

Jo tikai atbildīgi saimniekojot un atskatoties uz vairāk kā 50 gadu pieredzi un neskaitāmā nākotnes dekādēm, mēs varam veidot vidi, kur darbinieki strādās nepārtraukti un putni augs veseli.

Tāpēc esam izvirzījuši vairākus mērķus tuvākajiem 3 gadiem gan resursu gudrā izmantošanā, gan procesu uzlabošanā.

image
image
image
image
image
image
image
image