Lai stiprinātu uzņēmuma energoneatkarību un ilgtspējīgu ražošanu, “Ķekava Foods” ir atklājis saules paneļu parku ar nominālo jaudu 2 MW. Projekta būvniecības izmaksas veido nepilnus 1,14 miljonus eiro.

“Pasaulē putnu gaļa jau vairākus gadus ir populārākais gaļas produkts un prognozē, ka tās pieprasījums 2030.gada sasniegs līdz pat 40% no kopējā gaļas apjoma. Taču mums ir būtiski stiprināt savu neatkarību, efektivitāti un konkurētspēju. Gada sākumā noslēdzām uzņēmumu reorganizāciju, apvienojoties AS “Ķekava Foods” un tādējādi veicinot iekšējo resursu efektīvāku izmantošanu. Nākamais uzdevums ir mazināt enerģijas cenu svārstību ietekmi gan uz produkta gala cenu, gan biznesa rādītājiem kopumā. Tādēļ investējām saules enerģijas parka būvniecībā un turpinām darbu pie biometāna ražošanas stacijas izveides,” stāstīja “Ķekava Foods” valdes priekšsēdētājs Andrius Pranckevičius.

Zemkopības ministrs Armands Krauze akcentēja: “Lieli un spēcīgi Latvijas uzņēmumi, kas līdztekus vietējam patēriņam uzrāda augstus eksportspējas rezultātus un domā par inovācijām, efektivitāti un ilgtspēju, ir Latvijas ekonomikas izaugsmes dzinējspēks. Redzam, ka ieviests ļoti labs risinājums uzņēmumā, jo vistu kūtis karstā laikā, kad spīd saule, ir jādzesē, un tieši šajā laikā saules paneļi visvairāk saražo elektroenerģiju. Strauji beidzas tas laiks, kad ilgtspēja var eksistēt tikai uz papīra un uzņēmuma komunikācijā. Ilgtspēja ir joma, kurai jau tagad jāparādās uzņēmumu ikdienas procesos un nākotnes attīstības mērķos. Patiesi lepojos, ka līdztekus atzinīgi vērtējamiem uzņēmējdarbības rezultātiem, “Ķekava Foods” darbības stratēģijā redzam spēcīgu ilgtspējas komponenti, kam seko praktiskie ieviešanas soļi.”

“Ķekava Foods” izpilddirektore Aiva Banga iepazīstināja vairāk ar uzņēmumu, uzsverot putnu gaļas ražošanas vēsturi, kas tika uzsākta jau 1967.gadā. Šobrīd uzņēmums ir izaudzis, sasniedzot 110 miljonu lielu apgrozījumu, pārdodot vairāk kā 450 dažādas produktu vienības. Atsevišķi vārdi tika veltīti “Ķekava Foods” darbiniekiem: “Mēs noteikti varam lepoties ar mūsu 890 cilvēku lielo komandu, kas ik dienu gādā par visaugstāko kvalitātes standartu ievērošanu. Mēs esam kā mūsu hokeja izlases komanda, kas ir vienoti, nepadodas un arī grūtos brīžos ir augsti mobilizēti un mērķtiecīgi”.

Par uzņēmuma reorganizāciju pastāstīja “Ķekava Foods” valdes locekle Ilze Kaparšmite: “Uzņēmumu reorganizācija bija saprātīgs veids kā mazināt birokrātisko slogu, ko rada četru  savstarpēji saistītu uzņēmumu darbība, vienlaikus veicinot iekšējo procesu efektivitāti un stiprinot sadarbību ar ārvalstu partneriem. Saules paneļu projektu aizsākām vēl līdz reorganizācijas uzsākšanai, tādējādi projekta turpināšana reorganizācijas ietvaros tika cieši saskaņota ar atbildīgajām institūcijām, to sekmīgi pabeidzot jau kā AS “Ķekava Foods”.

“Ķekava Foods” tehniskais direktors Romāns Ivanovs stāstīja detalizēti par saules paneļu parka izveides procesu, savukār “Ķekava Foods”  valdes loceklis Saulius Petkevičius iepazīstināja ar atbildīgas saimniekošanas nozīmi Eiropas putnkopības uzņēmumu nākotnē, kā arī kādas darbības “Ķekava Foods” ir ieviesis lai ikdienā būtu ilgtspējīgs.

Saules paneļu parkā ir izvietoti 4 352 paneļi un tie ļaus nodrošināt 12,7% no uzņēmuma patērētās elektrības jeb aptuveni 1 970 000 KWh gadā. Pēc šī brīža aplēsēm saules enerģija uzņēmumam ļaus ietaupīt aptuveni 250 tūkstošus gadā.

Energoresursi ir viena no lielākajām uzņēmuma izdevumu pozīcijām. Piemēram, elektrība ļauj nodrošināt putnu labturību, kontrolējot kūtīs temperatūras atbilstību cāļu vajadzībām katrā vecumposmā. Pēdējo gadu laikā tās cena ir būtiski svārstījusies un veido aptuveni 10% gadā. Plānots, ka saules paneļu parka investīcijas atmaksāsies 2,7 – 3 gadu periodā.

Saules parka projekta projektēšanas darbi tika uzsākti 2020.gada decembrī. Būvdarbi tika veikti pēc Lauku atbalsta dienesta atbalsta saņemšanas un ilga no pagājušā gada oktobra līdz šī gada martam. Objekta būvniecības darbus veica SIA “ATTOR”.