AS “Putnu fabrikas Ķekava” eksporta apjomi ir vienlīdzīgi ar vietējo pieprasījumu, un uzņēmums šobrīd turpina aktīvi paplašināt savu klientu loku ārpus Latvijas. Produkcija tiek eksportēta uz 24 valstīm un uzņēmuma kopējā eksporta apjoms pēdējā finanšu gada laikā ir palielinājies par 16%. Atsevišķās valstīs, piemēram, Igaunijā un Somijā, pārdotās gaļas apjoms ir pat dubultojies.

“Mūsu nozīmīgākais eksporta tirgus ir Skandināvijas valstis, kuru patērētāji jau ilgāku laiku pievērš pastiprinātu uzmanību gaļas kvalitātei, putnu labturības un vides ilgtspējas jautājumiem, tostarp, prioritāri izvēloties ražotājus, kas ir atteikušies no antibiotiku lietošanas. Vienlaikus, mēs redzam arvien pieaugošu interesi par augstas kvalitātes putnu gaļas produktiem arī citās valstīs, tostarp, Japānā, Dienvidkorejā un citviet. Lai klātienē prezentētu savu produkciju ģeogrāfiski plašai auditorijai, pieņēmām lēmumu piedalīties pasaules vadošajā pārtikas un dzērienu izstādē “Anuga 2023”, kas norisinājās no 7.-11. oktobrim Ķelnē, Vācijā,” stāsta Dmitrijs Zolotarjovs, “Putnu fabrika Ķekava” eksporta direktors.

AS “Putnu fabrikas Ķekava” mērķis ir turpināt attīstīt augstākās kvalitātes svaigās gaļas produktus, kuru kvalitāti apliecina zīme “Audzēts bez antibiotikām” un to novērtē arvien plašāks klientu loks. Šobrīd uzņēmums eksporta tirgū aktīvi virza zīmola “Top Choice Poultry” produktu portfeli, kurā ir vairāki jaunumi gan svaigas, gan saldētas gaļas sortimentā. Vēl viens uzņēmuma eksporta zīmols ir “Grannfågel”, kas veidots īpaši Somijas un Zviedrijas mazumtirdzniecības tīkliem, piedāvājot svaigas un pārstrādātas putnu gaļas produktus. “Anuga 2023” izstādes dalībnieki vislielāko interesi izrādīja par dzīvnieku labturības jautājumiem un uzņēmuma iecerēm ieviest stingrākos, Eiropā noteiktos ECC (European Chicken Commitement) standartus. Tika novērots, ka Eiropas lielākie putnu gaļas ražotāji ilgstspējīgas ražošanas praksi uztver kā pašsaprotamu un nepieciešamu savas darbības nodrošināšanai.

“Tiekoties ar esošajiem un potenciālajiem klientiem, redzam, cik būtiska ir mūsu spēja elastīgi pielāgoties dažādajām vajadzībām, ko bieži nevar nodrošināt lielāki uzņēmumi. Tāpat investīcijas, attīstot mūsu plašās ražošanas iespējas un daudzveidīgo produktu klāstu, noteikti jau šajā finanšu gadā ļaus mums turpināt palielināt eksporta apjomus pat neskatoties uz augstas nenoteiktības ekonomiskajiem un politiskajiem apstākļiem. Šobrīd, līdz ar Latvijas valsts iestāžu darbu pie jauniem sadarbības līgumiem pārtikas tirdzniecības jomā, strādājam pie eksporta paplašināšanas uz tādām valstīm kā Japānu, Dienvidkoreju, Filipīnām un Ķīnu. Piemēram, plānots, ka jau tuvākajā laikā sāksim putnu pēdu eksportu uz Honkongu,” attīstības virzienus iezīmē Dmitrijs Zolotarjovs.