Ilgtspējas indeksa dalībnieku skaits aug un rezultāti nemitīgi uzlabojas – šogad kādam no Ilgtspējas indeksa apbalvojumiem kvalificējās 81 organizācija.

“Putnu fabrika Ķekava” šai konkurencē ieguva Zelta kategoriju, kas liecina, ka godam veicam labu uzņēmuma pārvaldību, īstenojam ilgtspējīgu biznesa stratēģiju, pārdomāti risinām apkārtējo vidi ietekmējošos jautājumus, rūpējamies no sirds par saviem darbiniekiem un klientiem piedāvājam ilgtspējīgus pakalpojumus, veicinot caurspīdīgu biznesa vidi.

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kura pamatā ir starptautiski atzīta metodoloģija. Tas palīdz Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

Ilgtspējas indekss ļauj paraudzīties uz savu līdzšinējo veikumu, novērtēt padarīto un izvirzīt jaunus mērķus arvien augstāku rezultātu sasniegšanai. Ieviešot sistēmisku ilgtspējas pieeju uzņēmumam svarīgajiem procesiem un piedaloties vērtējumā pēc septiņu gadu pauzes, ieraugām jomas, kas jāpapildina un jāattīsta.\

Novērtējums iedvesmo turpināt uzsākto un veidot jaunas ilgtspējas iniciatīvas mūsu uzņēmumā iesaistot arvien vairāk darbinieku!

Vairāk par mūsu ilgtspējas politiku lasiet te.  

image