Esam lepni saņemot Sabiedrības integrācijas fonda apliecinājumu “Ģimenei draudzīga darbavieta”, kas ļauj pievienoties programmai, kuras mērķis ir darbinieku labsajūtas veicināšana.

Putnu fabrika Ķekava personāla daļas vadītāja Marika Rozēna:

“Mūsu uzņēmumā ir svarīgas rūpes par veselīgu ģimeņu veidošanu, stiprināšanu, atbalstu un aizsardzību darba vidē un kolektīvā. Uzskatam, ka ģimene ir sākums mums visiem – tur rodas personības, veidojās ikviena vērtību sistēma, pašapziņa uzskati, prasme veidot attiecības ar citiem, kas nosaka tālāko dzīvi un izaugsmi. Tāpēc ik gadu meklējam iespējas gan sabalansētam darbam, gan darbinieku atbalstam, kas uzlabo ikviena labsajūtu.”

Ko šobrīd esam ieviesuši:

– papildus brīvdienas saistībā ar ģimenes notikumiem,

– mācības darbiniekiem ērtākā veidā gan klātienē, gan neklātienē. Tāpat kā platformas izmantojam TV ekrānus, pašu veidotas mācību grāmatas un veidojam īpašas informatīvās kampaņas,

– mobilā aplikācija efektīvai saziņai ar ikvienu darbinieku, kas dod iespēju ne tikai brīvi izteikt savu viedokli un sazināties ar kolēģiem, bet arī uzzināt par aktuālajiem notikumiem uzņēmumā un nozarē

– pakāpeniski ieviešam darbinieku pašapkalpošanās sistēmu, kurā ikviens darbinieks sev ērtā veidā iegūst individuāli būtisko informāciju un ērti var aizpildīt visa veida iesniegumus par darba jautājumiem

– sakārtotus procesus drošai darba pienākumu veikšanai Covid-19 pandēmijas laikā.