Paziņojums par informatīvo sanāksmi

AS “Putnu fabrika Ķekava” (reģ. Nr. 50003007411) sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību organizē informatīvu sanāksmi Ķekavas novada iedzīvotājiem par uzņēmuma attīstības plāniem un uzsākto ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Informatīvā sanāksme notiks: 2015. gada 18. jūnijā 18:00 Doles tautas nama konferenču zālē, Ķekavas novadā, Ķekavā, Rīgas ielā 26, ieeja no Tūrisma informācijas centra.

Paredzētās darbības apraksts: Paredzētā darbība ir mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksa “Putnu fabrika Ķekava” pārbūve, t.sk. putnu novietņu pārbūve, un ražošanas apjomu palielināšana. Kompleksa pārbūves ietvaros paredzēts veikt jaunu objektu būvniecību un esošo objektu pārbūvi esošajā uzņēmuma teritorijā.

Sabiedrība var iegūt plašāku informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē kekava.lv,
  • AS „Putnu fabrika Ķekava” tīmekļa vietnē vistas.lv;
  • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē environment.lv;
  • Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē vpvb.gov.lv.