Turpinot ilgtspējīgu un videi draudzīga uzņēmuma attīstību esam noslēguši līgumu ar “Latvenergo” par zaļās enerģijas piegādi. Sākot ar šo gadu visi procesi, kas norit uzņēmumos tiks veikti izmantojot elektroenerģiju, kas ražota 100% no Latvijas atjaunīgajiem resursiem – ūdens.

Ražošanā elektroenerģija līdzas gāzei ir viens no visvairāk izmantojamiem resursiem un mūsu uzņēmumu izvēle pāriet uz zaļo enerģiju ir nozīmīgs solis ilgtspējīga biznesa īstenošanā. Esam pilna cikla ražošanas uzņēmums un mūsu nospiedums dabā ir samērā liels. Tādejādi pērkot zaļo enerģiju samazināsim ogļskābās gāzes (CO2) emisiju apjomu par aptuveni 20% .

Kopš pagājušā gada esam izvirzījuši vairākus mērķus ilgtspējīga biznesa attīstībai, kas ietver procesu uzlabošanu, atstājot iespējami mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi, samazināt neatjaunojamo resursu nelietderīgu izmantošanu un pēc iespējas pakāpeniski tos aizstāt ar atjaunojamiem resursiem.

Iepazīsties ar uzņēmuma ilgtspējas mērķiem https://vistas.lv/ilgtspejigs-bizness/