Vadošais Baltijas pārtikas produktu ražošanas un lauksamniecības uzņēmums Linas Agro Group, kura grupas uzņēmums ir Latvijas gaļas ražotājs AS “Putnu fabrika Ķekava”, iepazīstina ar savām putnu gaļas ražošanas kompānijām paredzētās ilgtspējas stratēģijas astoņām jomām. Sākot no šī gada jūlija, četras kompānijas pakāpeniski pāries uz 100 % videi draudzīgas enerģijas izmantošanu, savukārt nākamgad “Putnu fabrika Ķekava” plāno ražot savu elektroenerģiju no atjaunīgiem resursiem.

Ilgtspējīga un videi draudzīga ražošana kļuvusi par svarīgu konkurences priekšrocību. Gan mūsu patērētāji, gan biznesa partneri Baltijas un Skandināvijas valstu reģionā sagaida, ka produkti tiks ražoti ilgtspējīgi un atbildīgi. Tas jo sevišķi būtiski ir Skandināvijā, kur ilgtspējas prasības kļūst aizvien augstākas,” norāda AS “Putnu fabrika Ķekava” valdes priekšsēdētājs un AB Linas Agro Group valdes priekšsēdētāja vietnieks Andrijus Pranckevičs.

Pranckevičs skaidro, ka ilgtspējas sasniegšana ražošanā iesaistītiem uzņēmumiem nav viegls uzdevums. “Lai arī putnu gaļas ražošana pasaulē ir būtiski mainījusies kopš Putnu fabrikas Ķekava izveides 1967. gadā, un vienāda apjoma vistas gaļas ražošanas radītā ietekme uz vidi kopš tā laika jau ir samazināta par 50 %, pārtikas produktu ražošanas nozarei joprojām nepieciešams liels enerģijas un ūdens apjoms. Piemēram, mūsu putnu gaļas ražošanas uzņēmumi ik gadu patērē vairāk nekā 23 000 megavatstundu (MWh) elektroenerģijas, vairāk nekā 700 000 m3 ūdens un 80 000 MWh gāzes. Šobrīd mēs lūkojamies pēc ilgtspējīgākiem resursiem un nākotnē centīsimies samazināt enerģijas patēriņu, un kļūt par elektroenerģijas ražotājiem,” saka Pranckevičs.

Nākamajos 3-4 gados Latvijas putnu gaļas ražošanas uzņēmumi plāno investēt dažādos videi draudzīgos projektos, kas ļaus nodrošināt ilgtspējīgu ražošanu un izmaksu samazināšanu. Tas arī ļaus uzņēmumiem kļūt konkurētspējīgākiem ar mazāku energoresursu atkarību.

Mēs plānojam līdz 2030. gadam īstenot ambiciozu ilgtspējas stratēģiju un mums ir skaidrs rīcības plāns, kas aptver astoņas dažādas jomas. Tas paredz palielināt resursu pārvaldības efektivitāti, tostarp samazināt ražošanā izmantotā ūdens apjomu, ierobežot siltumnīcefektu, samazinot gāzes un ūdens izmešus, kā arī ieviest ilgtspējīgu iepakojumu un vēl augstākus darba drošības un dzīvnieku labklājības standartus. Mēs plānojam sasniegt būtisku progresu visās astoņās jomās nākamajos 3-4 gados,” uzsver Pranckevičs.

 

Pirmais solis – virzība uz videi draudzīgu enerģiju

Visi Latvijas putnu gaļas ražošanas uzņēmumi, kas ietilpst Linas Agro Group, parakstījuši līgumu ar Baltijas valstīs lielāko elektroenerģijas piegādātāju Latvenergo, kas darbojas ar tirdzniecības zīmolu Elektrum. Tādējādi no 2021. gada 1. jūlija putnu gaļas ražotāji izmantos tikai no atjaunīgiem energoresursiem iegūtu elektroenerģiju. Elektrum piegādā 100 % videi draudzīgu enerģiju.

Latvenergo pārdošanas direktors Uldis Mucinieks norāda, ka uzņēmumi cits no cita aizvien vairāk pieprasa videi draudzīgākus risinājumus uzņēmumu pārvaldībai, vienlaikus pastāvīgi pieaugot pieprasījumam pēc videi draudzīgas enerģijas.

Lai arī pāreja uz videi draudzīgu elektroenerģiju augstāku elektrības tarifu dēļ mums izmaksās papildu 9000 eiro gadā, mēs spersim pirmo lielo soli pretī ilgtspējīgai enerģijai un samazināsim mūsu oglekļa izmešus. Tikmēr nākamgad mēs plānojam sākt ražot paši savu elektroenerģiju no atjaunīgiem energoresursiem, lai apmierinātu savas vajadzības,” piebilst Pranckevičs.

 

Saules elektrostacijas būvniecība paredzēta nākamgad

Nākamgad “Putnu fabrika Ķekava” plāno uzbūvēt jaudīgu 2 megavatu (MW) saules elektrostaciju. “Mēs jau esam paveikuši savu mājasdarbu. Projekts ir gatavs, kā arī saņemtas atļaujas no Ķekavas pilsētas domes un Latvijas elektroenerģijas sadales tīkla. Mūsu aprēķini liecina, ka mūsu saules paneļi saražos 13 % no mums nepieciešamās elektroenerģijas, bet investīcijas atmaksāsies 7 gadu laikā. Eksperti aprēķinājuši, ka investīcijas šāda apmēra projektā varētu būt aptuveni 1,5 miljons eiro,” saka Pranckevičs.

Uzņēmums šobrīd plāno īstenot konkursu darbuzņēmēju atlasei, bet būvniecību plāno sākt 2022. gada trešajā ceturksnī. “Putnu fabrikas Ķekava” teritorijā būs 4864 saules paneļi, un saules elektrostacija aizņems vairāk nekā 4 hektārus lielu platību. Blakus putnu mājām tiks uzstādīts viens 1 MW barošanas modulis, kas aizņems līdz pat 21 000 kvadrātmetru lielu platību. Otrs modulis (ar 0,99 MW jaudu) tiks uzstādīts blakus gaļas pārstrādes cehiem.

Šis videi draudzīgas enerģijas projekts, ko īstenos Linas Agro Group, kļūs par lielāko Latvijas rūpniecībā. Šobrīd tikai vienam Latvijas zivju pārstrādes uzņēmumam ir sava saules elektrostacija, taču tā ir aptuveni 10 reizes mazāka salīdzinājumā ar “Putnu fabrikas Ķekava” iecerēto elektrostaciju.