Putnu gaļas ražotājs AS “Putnu fabrika Ķekava” līdz 2020.gada beigām investēs 2,3 miljonus eiro paaugstinātas kvalitātes gaļas ražošanā bez antibiotikām. “Ķekava” ilgtermiņa mērķis ir būt atzītam augstākās kvalitātes gaļas ražotājam visā Eiropā.

“Putnu fabrika Ķekava” trīs galvenās darbības prioritātes būs: putnu labturība un veselība; augstākās kvalitātes produkcijas “Audzēts bez antibiotikām” ražošanas izaugsme un sortimenta attīstība; pieredzes apmaiņa un sadarbības veicināšana starp nozarēm cīņā pret augošo antibiotiku rezistenci.

“Pieaugot importam no ārpus ES esošiem tirgiem un aktualizējoties antibiotiku rezistences problēmai, gaļas kvalitāte ir kļuvusi par galveno putnu gaļas tirgus aktualitāti gan globālā, gan Eiropas Savienības mērogā. Pateicoties mērķtiecīgām investīcijām kvalitātē, jau šobrīd 99% putnu “Ķekavā” izaug veseli, bez antibiotiku izmantošanas. Tā mums ir platforma veiksmīgai eksporta attīstībai, pieredzes apmaiņai ar citiem vietējiem un Eiropas ražotājiem, kā arī sadarbībai ar atbildīgajām valsts institūcijām un zinātniekiem, lai kopīgiem spēkiem vairotu sabiedrības prasības pret gaļas kvalitāti un samazinātu antibiotiku patēriņu nozarē,” stāsta Andrjus Pranckevičs, AS “Putnu fabrika Ķekava” valdes priekšsēdētājs.

Apliecinot augstu “Ķekava” gaļas kvalitātes novērtējumu un stabilu izaugsmi, “Putnu fabrika Ķekava” konsolidētais apgrozījums 2018./2019.finanšu gadā ir pieaudzis par +12% un sasniedz 74 miljonus eiro. Uzņēmuma eksporta apjoms ir pieaudzis par +17%. Galvenais eksporta tirgus ir Zviedrija, uz kuru “Ķekava” eksportē 49% no eksporta produkcijas.

““Ķekava” pieredze putnu audzēšanā bez antibiotikām jau šobrīd tiek augstu novērtēta Eiropā. Šogad “Ķekava” kļuva par ekspertu EIP-AGRI fokusa grupā, kas saistīta ar antibiotiku samazināšanu Eiropas Savienībā. Šajā grupā “Ķekava” ir viens no retajiem ražotājiem universitāšu, Eiropas Komisijas pārstāvju un citu ekspertu vidū. Uzņēmuma pieredzes apmaiņa mērķtiecīgi tiks turpināta un attīstīta arī 2020.gadā, sadarbojoties arī ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti un pētniekiem,” stāsta A.Pranckevičs.