Ar AS “Putnu fabrika Ķekava” mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma materiāliem var iepazīties šeit:

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma pielikumi

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma kopsavilkums