Kā “Putnu fabrika Ķekava” spēj netraucēti strādāt arī situācijā, kas pieprasa vēl lielāku piesardzību un uzmanību kā līdz šim, lai nepieļautu Covid-19 vīrusa tālāku izplatīšanos? Atbilde ir paaugstināti biodrošības standarti – higiēna, drošība un kontrole.

Transports un loģistika

 • Teritorijā liegts iebraukt visām nepiederošajām automašīnām.
 • Piegādātāju iekļūšana fabrikas teritorijā ir ļauta tikai pēc īpašas anketas aizpildīšanas, piekrītot ievērot “Putnu fabrikas Ķekava” drošības noteikumus un lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus.
 • Visa iebraucošā transporta dezinfekcija.

Distance

 • Ierobežota darbinieku pārvietošanās fabrikā, ļaujot piekļuvi tikai tām biroja, fabrikas vai ražošanas telpām, kur tā ir absolūti nepieciešama darba pienākumu pildīšanai.
 • Cik vien tas ir iespējams, darbinieki strādā attālināti.
 • Darbs tiek organizēts mazās grupās.
 • Noteikti papildu autobusi darbinieku transportēšanai, lai ierobežotu cilvēku skaitu katrā autobusā.
 • Jau pirms valsts robežu slēgšanas tika aizliegti visi komandējumus un vizītes, klātienes sapulces.

Higiēna

 • Ikviens darbinieks nēsā sejas maskas un cimdus, izmanto sejas aizsargus.
 • Regulāra roku dezinfekcija.
 • Ražošanas telpās ieviesta papildu ventilācija un ienākošā gaisa jonizācija.
 • Regulāra telpu un virsmu dezinfekcija.
 • Katru dienu tiek mērīta darbinieku ķermeņa temperatūra, un jau, saņemot pirmās ziņas par Covid-19 attīstību reģionā, ierašanās darbā ar jebkādām saaukstēšanās pazīmēm tika aizliegta.
 • Pastāvīga atgādināšana par piesardzības noteikumiem iekšējos informācijas avotos – video ekrānos, darbinieku grupās sociālajos tīklos, informatīvajos materiālos uzņēmumā.

Paldies ikvienam “Putnu fabrika Ķekava” darbiniekam, kas ar visstingrāko attieksmi respektē un vienmēr ievēro pastiprinātos biodrošības pasākumus un kas turpina savu darbu kā allaž arī šajā izaicinājumiem pilnajā un mainīgajā situācijā!