Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2021. gada 21. aprīlī plkst. 18.00.

Sanāksmes laikā tika sniegta prezentācija par paredzēto darbību, kā arī bija iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Sanāksme tika ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācijas) ir pieejams SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” un AS “Putnu fabrika Ķekava” tīmekļa vietnēs (www.environment.lv un www.vistas.lv).

Sanāksmes video ieraksts skatāms šeit.

Ar sanāksmes protokolu iespējams iepazīties šeit.