Ar AS “Putnu fabrika Ķekava” mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma aktualizētajiem materiāliem pēc sabiedriskās apspriešanas komentāriem var iepazīties šeit:

 

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu

Aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Aktualizētie ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma pielikumi